Alestelou.com
Privacy / Disclaimer

PRIVACY BELEID


Algemeen

Dank u voor uw bezoek aan onze website. Dit privacy beleid vertelt u hoe we omgaan met persoonlijke informatie verzameld via onze website. U leest dit dus best voor het gebruik van de site of het inzenden van persoonlijke informatie. Door het gebruik van de site, gaat u akkoord met de beschrijvingen in dit privacybeleid. Deze kunnen worden gewijzigd, maar de wijzigingen zullen nooit met terugwerkende kracht worden doorgevoerd.

Opgelet, dit privacy-beleid geldt enkel voor deze website. Als u een koppeling naar andere websites gebruikt, dan leest u best het privacybeleid dat op die site gepubliceerd werd.

Het verzamelen van informatie

Wij verzamelen via de website enkel persoonlijk identificeerbare informatie, zoals namen, adressen, e-mailadressen, enz., wanneer deze vrijwillig door onze bezoekers aangereikt worden. De informatie die u geeft wordt alleen gebruikt om uw specifieke verzoek te voldoen.

Tracking technologie

De site kan gebruik maken van tracking technologie. Dit is nuttig voor het verzamelen van informatie, zoals het type browser en besturingssysteem, het bijhouden van het aantal bezoekers van de site, en te begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken. Persoonlijke informatie kan niet worden verzameld via tracking technologie.

Distributie van informatie

We kunnen informatie delen met overheidsinstanties. We kunnen dit echter enkel doen wanneer toegestaan of vereist door de wet. Persoonlijke informatie wordt niet verstrekt aan bedrijven voor marketingdoeleinden.

Gegevensbeveiliging

Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt veilig bewaard. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. U kan trouwens steeds op eenvoudig verzoek vragen uw gegevens te verwijderen.

Contactinformatie

Indien u nog vragen, zorgen of opmerkingen over ons privacy-beleid zou hebben, dan kunt u contact opnemen via info@alestelou.com

In het geval van een blijvend probleem kan u steeds klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


DISCLAIMER


Aansprakelijkheid

Alestelou.com spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Alestelou.com.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Alestelou.com nooit aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin kan Alestelou.com aansprakelijk gesteld worden inzake gepubliceerde materialen binnen een overeenkomst met een klant. Dit includeert ondermeer auteursrechten en eventuele onjuiste informatie.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van op deze website gepubliceerde materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Alestelou.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan web-pagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset, of deze via een inline link in een andere webpagina te verwerken.

Te noteren

Deze disclaimer kan in de loop van de tijd wijzigen.